ORMAN VARLIĞIMIZ

ORMAN ALANLARI

Ülkemiz orman varlığı 22.740.297 hektar ile ülke yüzölçümünün yaklaşık % 29,2’sini kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal kapalı(verimli) orman alanı 13.083.510 hektar ile toplam ormanlık alanının % 57,53’ünü, boşluklu kapalı orman alanı ise 9.656.787 hektar ile toplam ormanlık alanın % 42,47’sini oluşturmaktadır.

Orman varlığı.jpg

ORMAN SERVETİMİZ

Ormanların % 94,72’si koru, % 5,28’i baltalık olarak işletilmekte olup, orman alanındaki değişim aynı zamanda servet dağılımını da etkilemektedir. 1973-2019 yılları arasında ülkemiz ormanlarının dikili serveti yaklaşık 744 milyon m³ artarak 1,680 Milyar m³'e ulaşmıştır. Bu artış; yeni ormanların tesisi, baltalık ve boşluklu ormanların kapalı koru orman alanlarına dönüşmesinden kaynaklanmaktadır.

orman serbvet dağılımı.png

ORMAN SERVET ARTIMI(yıllık)

1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon m3 iken; ormancılık uygulamaları sonucunda yıllık artım 2019 yılında 47,2 milyon m3’e ulaşmıştır. Bu sonuç üzerinde koru orman alanı payının artış etkisi olmakla birlikte, yeni orman alanlarının kazanılması ve ormanlara yapılan bakım çalışmalarının etkisi büyüktür.

Orman artım oranı.jpg
Türkiye'de Ormanların Ağaç Türleri İtibariyle Durumu
Türkiye'de Ormanların Ağaç Türleri İtibariyle Durumu
HAKKIMIZDA

2000 yılında kurulan derneğimiz, dayanışma, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir sivil toplum örgütüdür. Modern bilimin ahşaba verdiği önemi dikkate alarak, kendi coğrafyamız ve kültürümüzden alınan ilhamla çalışmalar yapmaktadır.

İLETİŞİM

Miralay Şefikbey Sokağı 13/2

Gümüşsuyu/Taksim/İstanbul

Tel:    +90 212 292 43 80

Faks: +90 212 249 98 50

E-mail: info@ahsap.org.tr

HABERLEŞMEK İÇİN E-MAİL
  • Twitter

© 2020 by UAB