top of page

Ahşap Çevre Dostudur

           

           Ahşap, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, uygun maliyetli, çevresel ve doğal dengeyi korumaya katkı sağlayan çevre dostu bir mühendislik malzemedir. Karbon ayak izini azaltmak için artan çabalar ve çevreci yaklaşımlar bina tasarımcılarına  işlevsellik ve maliyet hedeflerini tutturmak bakımından Ahşabı daha cazip hale  getiriyor.​

            Yeni binalar yapmak, eskileri yenilemek ve işletmek için kullanılan ürünlerin seçimi çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir. Herhangi bir malzeme seçerken, yaşam  döngüsündeki yerini ve  çevresel etkilerini göz önüne almak önemlidir. Ahşap malzemelerin üretiminde enerji tüketimi çok düşüktür, hava ve su kirliliğine sebep  olmaz ve diğer yaygın kullanılan yapı malzemelerinden daha az bir karbon ayak izine sahiptir.

            Ahşap yapı malzemeleri EPD(Çevreci Ürün Deklerasyonu) belgelerinde en az çevresel etkiye sahip ürünler olarak öne çıkmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün, orman raporları ve diğer karbon hesaplayıcı kurum ve       kuruluşlardan ahşabın ve ormanların, ahşap yapı ve malzemelerin çevresel etkileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

- YENİLENEBİLİR-SÜRDÜRÜLEBİLİR-YENİDEN KULLANILABİLİR​​​​​​​

          Ahşap doğal olarak yetişir ve yenilenebilir bir  hammadde kaynağına sahiptir. Bilinçli ve sorumlu orman  yönetimi, ormanların yasal olarak işletilmesini, ormanı faydalarından toplumun kısa ve uzun vadede yararlanmasını ve orman ürünleri talebini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

           Sürdürülebilir orman yönetimi, insanların ormanlara verdikleri değerlere saygı duyarak gelecek için orman sağlığını ve çeşitliliğini korumayı hedefler. Modern ormancılık uygulamaları su ve toprak kalitesi, balıklar ve yaban hayatı yaşam alanı ve biyoçeşitlilik ile birlikte toplum ve rekreasyon olanakları da dahil orman kaynaklarından faydalanmak üzere orman değerlerinin dengesini korumaya çalışır.

toronto-tower-penda-canada_dezeen_2364_c

            Bu işleri Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü(OGM) yürütmektedir.

            Ahşap, ürünlerin sürdürülebilir olarak yönetilen bir kaynaktan elde edildiğini doğrulamak için bağımsız sertifika programları bulunan tek malzemedir. (FSC-PEFC)​

           FAO dökümanlarına göre Dünyada orman kaynaklarının dengeli işletilmesi konusuna artık daha fazla önem verilmekte ve orman kayıpları her geçen sene azalmaktadır. Bu konuda bağımsız denetim sistemleri ve sertifikasyon programları uygulamaktadırlar.

           Bunların en önemlileri,

           Forest Stewardship Council (FSC) link

           Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) link

           Ülkemiz ormanlarında da FSC belgeli üretim yapılmakta olup yakın zamanda PEFC belgeli ormanlarımızda olacaktır.

Orman ibreli.jpg

- EN AZ ÇEVRESEL ETKİ

          Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA-Life cycle assesment) çalışmaları, hammaddelerin elde edilmesinden imalat, nakliye, kurulum, montaj, kullanım, bakım ve imha etme veya geri kazanıma kadar malzemelerin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini göz önünde bulundurur. Bu çalışmalar sürekli olarak, ahşabın enerji tüketimi, hava ve su kirliliği ve sera gazı emisyonları açısından çelikten veya betondan daha iyi olduğunu göstermektedir. Orman ürünleri endüstrisi, yan ürünlerini kendi içinde kullanarak kullanamadıklarını da temiz biyoenerji için yakıt olarak değerlendirerek atıkları en aza indirir. Bu şekilde, Böylece üreticiler ormandan aldıkları  her ağacın yüzde 99’unu kullanabilmektedirler.

 

           Ahşap ürünler tipik olarak enerji tüketimi daha az malzemelerdir, daha düşük hava ve su kirliliğinden sorumludurlar ve diğer yapı malzemelerinden daha az bir karbon ayak izine sahiptirler. FSC, PEFC gibi Orman sertifikaları, orman yönetimi uygulamalarına ve çevresel, sosyal ve ekonomik değerler dengesini kontrol edip değerlendirirken, Çevresel Ürün Bildirgeleri (EPD-Environmental Product Declarations) çevresel etki bilgilerini ihtiva eder.

 

           Ağaçlar ve orman ürünleri, iklim değişikliğiyle mücadelede ve sera gazlarının azaltılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Karbon deposu olan ahşap ürünlerin kullanımı ve kesimi, bakımı, dikimi ile diğer faydaları ve dengeleride gözeterek sorumlu bir orman işletmeciliği, uzun vadede karbon ayak izimizi en aza indirebilir. Ayrıca, ahşap yapılar inşa ederek ve kullanarak enerji verimliliği çok yükseltilebilir. Bina tasarımlarının iyileştirilmesi, kurutulmuş kereste kullanımı, atıkların ayrıştırılması, yeniden kullanım imkanlarının artırılması ve enerji dönüşüm tesisleri gibi uygulamalar çevresel etkiyi azaltıcı eylemlerdir.

 

          İnsanların doğal ürünlere ilgisi giderek artıyor ve kendilerini onlarla daha mutlu ve güvende hissediyorlar.

bottom of page