top of page
do-it-2388x500.jpg

YAPISAL AHŞAP

Ahşap yapıların taşıyıcı sistemlerini(taşıyıcı yapı elemanlarını) oluşturmak için kullanılan ahşap esaslı yapı malzemeleri (Yapısal Ahşap) üç ana başlıkta ele alınabilir:

1- Yapısal Kereste(Yapı Kerestesi): Bu malzeme herhangi bir ekleme ve birleştirme işlemine tabi tutulmamış masif, genellikle prizma şeklinde biçilmiş, üretilmiş ve yapısal özellikleri belirlenmiş ahşap malzemelerdir.

2- İşlenmiş Yapısal Ahşap malzemeler: Uluslararası terminolojide EWP(Engeneered Wood Products) tabir edilen “İşlenmiş Yapısal Ahşap” ürünler diye tercüme edebileceğimiz ürünler ki, bunlar kerestelerin veya sair ahşap parçaların ileri işleme tabi tutularak, tutkal ve/veya çivi, kavela, vida gibi mekanik yardımcı malzemelerle eklenerek veya eklenmeden, yönlendirilerek veya yönlendirmeden birleştirilerek, yapısal özellik kazandırılan ürünlerdir.

3- Yapısal Ahşap Levhalar: Bunlarda İleri İşleme tabi tutulmuş genellikle çapraz yönlendirilmiş soyma kaplama veya yongaların tutkal ve presle sıkıştırılarak birleştirilmesi yolu ile üretilen, standart olarak boyutlandırılmış ahşap esaslı levhalardır.

Bu üç katagorideki ürünlerin Yapısal Ahşap olarak kabul edilebilmeleri için;

a) Yapısal tasarım için karakteristik, standart boyut ve fiziki özelliklere sahip, 

b) Mekanik özelliklerine göre mukavemet sınıfları belirlenmiş, 

c) Yapısal yük taşımak üzere imal edilmiş, 

d) Bu özellikleri Onaylanmış Kurumlar tarafından belgelendirilmiş, olmalıdırlar.

Yapısal Kereste

TS EN 14081-1 standardına göre değerlendirilerek kurutulmuş ve yapısal sınıfı belirlenmiş keresteler.

Lamine Ahşap (Glulam)

TS EN 14080 standardına göre yapısal kerestelerin üst üste tutkallı laminasyonu ile üretilmiş, yapısal sınıfı belirlenmiş lamine Kolon ve Kiriş malzemeleri.

CLT Çapraz Lamine Ahşap

TS EN 16351 standardına göre yapısal kerestelerin yan yana ve üst üste çapraz katlar lalinde laminasyonu ile üretilmiş, yapısal sınıfı belirlenmiş lamine duvar ve döşeme malzemeleri.

LVL Papel Lamine Ahşap

TS EN 14374 standardına göre Tomruklardan soyma yöntemi ile elde edilen yaklaşık 3mm kalınlığında ahşap papellerin katlar halinde laminasyonu ile üretilmiş, yapısal sınıfı belirlenmiş lamine yapısal malzemeler.

PSL Paralel Lamine Ahşap

Uzun ince dar şeritler haline getirilen endüstriyel odun parçalarının birbirine paralel şekilde uygun tutkal ile sıkıştırılıp preslenerek elde edilen, kolon ve kiriş olarak kullanılan yapısal malzemeler.

LSL Yonga Lamine Ahşap

Uzun ince geniş yongalar haline getirilen endüstriyel odun parçalarının birbirine paralel şekilde uygun tutkallar ile preslenerek elde edilen levhaların istenen ölçülerde kesilerek oluşturulduğu yapısal ahşap malzemeler.

NLT Çivili Lamine Ahşap

Yapısal Kerestelerin belirli aralıklarla birbirine çivilenerek oluşturulan yapısal döşeme veya duvar blokları.

DLT Dübelli Lamine Ahşap

Yapısal Kerestelerin belirli aralıklarla birbirine ahşap dübellerle bağlanması(birleştirilmesi) yöntemi ile oluşturulan yapısal döşeme veya duvar blokları.

YAPISAL AHŞAP LEVHALAR

YAPISAL KONTRPLAK

TS EN 12369-2 standardına göre Tomruklardan soyma yöntemi ile elde edilen yaklaşık 0,7-2mm kalınlığında ahşap papellerin katlar halinde çapraz laminasyonu ile üretilmiş, yapısal sınıfı belirlenmiş yapısal levhalar.

Kalınlıklar: 6-22mm

Ebat: 125x250 ve 122x244cm

YAPISAL OSB

TS EN 12369-1 Standardına göre ince geniş yongalar haline getirilen endüstriyel odun parçalarının yönlendirilerek uygun tutkallar ile preslenerek elde edilen yapısal levhalar.

Kalınlıklar: 9-22mm

Ebat:125x250 ve 122x244cm

home-4-c.jpg
bottom of page