top of page
Tarihi Sokak

UAB

Ulusal Ahşap Birliği derneği 2000 yılında kurulmuştur. UAB dayanışma, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Modern bilimin ahşaba verdiği önemi dikkate alarak, kendi coğrafyamız ve kültürümüzden alınan ilhamla çalışmalar yapmaktadır. Bugün dünya, ahşabın bir inşaat malzemesi olarak sahip olduğu iklim değişikliği etkilerini azaltıcı özellikleri üzerinde ısrarla durmakta ve ahşap tüketimini arttıracak politikalar üretmektedir.

 

Ülkemiz çok köklü bir ahşap mirasına sahiptir, buna rağmen özellikle son elli yıl içerisinde ahşap kullanımından neredeyse bilinçli bir şekilde kaçınılmıştır diyebiliriz. Ahşap yapıların elle sayılabilecek kadar azaldığı bir ortamda yaşıyoruz. Böyle bir durum değerlendirmesiyle yola çıkan Birliğimizin ahşaba verdiği önem, sadece bir ahşap sevdası ya da geçmişe duyulan bir özlem değildir. Dört bir yanı yüzlerce yıllık ahşap mirasları ile dolu bir ülkede yaşıyor olduğumuz gerçeğini unutmuyor, geçmişten çıkartmamız gereken çok dersler olduğunu düşünüyoruz. Önemli olan; bu muhteşem geçmişe modern bilimin ışığında bakmak ve geçmişten öğreneceklerimizi çağdaş imkanlarla yorumlayarak geleceğe taşımanın yollarını araştırmaktır.

 

Derneğimizin çatısı altında; akademisyen, mimar, mühendis ve üretici ve uygulamacı şirketleri temsil eden çok sayıda ilgili bir araya gelmiştir. Amacımız; ahşabı daha iyi tanımak ve tanıtmak, ahşabın ekonomik ve ekolojik önemini, hayatımızdaki yerini belirlemek, bu konuda ayrıntılı ve güvenilir bilgilere ulaşabilmek, ahşabın yeniden keşfedilmesini ve bilinçli kullanımını sağlamak, Türkiye’deki ahşap endüstrisinin standartlarını yükseltmektir. Bu yolda her yıl yüz yüze ve çevrimiçi birçok etkinlikler düzenlenmekte, kamu ve özel düzeyde temaslar gerçekleştirilip toplantılara iştirak edilmekte, eğitim programları uygulanmakta, fuar ve üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle ahşabın çeşitli yönlerinin tanıtımı yapılmakta ve sektörün problemlerinin çözümü için çalışmalar yürütülmektedir.

NASIL ÜYE OLUNUR?

Çalışmalarımıza destek olmak ve aramıza katılmak için

bottom of page