top of page

SOY

SÜRDÜRÜLEBİLİR

ORMAN

YÖNETİMİ

Ormanlarımız SOY Kriter ve Göstergeleri ile yönetilmekte ve izlenmektedir.

Ülkemizde Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) Kriter ve Gösterge Ulusal Seti ile Uygulamalarının İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması Sürecinin geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyetin koordinasyon görevi TOB Orman Genel Müdürlüğü(OGM) tarafından yürütülmektedir.

SOY grafik.jpg

Ormanlar, insanlığa binlerce yıl boyunca gıda, yakıt, barınak, temiz hava, su, rekreasyon faaliyetleri gibi birçok EKONOMİK, ekolojik(ÇEVRESEL) ve sosyo-kültürel(SOSYAL) fayda sağlayan doğal bir kaynak olmuştur. Ayrıca ormanlar, yaşayan toplulukların geniş bir ekosistem yapısı olarak birbirleriyle etkileşime girdiği yerlerden biridir. Bu kaynağın korunması, sürdürülebilirliği ve değerlendirilmesi insanlığın temel görevlerinden biridir.

 

Sürdürülebilirlik, 1970’lerden itibaren kullanılmaya başlanan bir kavramdır. 1987 Birleşmiş Milletler Komisyonunda sürdürülebilirlik olgusu “Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır” tanımıyla yer almıştır.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim, düşük karbonlu büyüme, yeşil ekonomi, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum gibi kavramlarla uluslararası gündemde yer bulan sürdürülebilirlik anlayışı, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2030 Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uluslararası kalkınma ve küresel refah gündeminin merkezine oturmuştur. (OGM 2019 SOY Raporu önsözünden)

bottom of page