top of page

Yeşil Bina

 

              Yeşil Binalar’ı arazi seçimi ve konumlandırmasında iklim ve çevre koşullarına uyarak, enerji, su ve doğal kaynak tasarrufunu dikkate alarak, atık üretmeyen doğal malzemeler tercih edilerek, içinde bulunduğu ekosisteme duyarlı olarak tasarlanan ve yapılan binalar olarak tanımlayabiliriz.

Güvenlik ve yapısal performansı sağlamak için ortaya konan gerekliliklere ek olarak, bir binanın çevreye olan olumsuz etkisini en aza indirgemek için Yeşil Bina kavramı etrafında oluşturulan standartlar, yönetmelikler ve derecelendirme sistemleri giderek çoğalmaktadır.

               Sertifikalı ve/veya yerel kaynaktan tedarik edilmiş ahşap, yenilenebilen, sürdürülebilen, geri dönüştürülmüş, yeniden kullanılmış, kurtarılmış malzemeler, yerel malzeme tedariği, atıkların en aza indirilmesi, iç hava kalitesi, akıllı binalar(gelişmiş bina teknikleri ve becerileri) ve yaşam döngüsü etkileri dahil olmak üzere tüm bunlar ve benzerleri yeşil bina derecelendirme sistemlerinde puan kazandırıcı ve yardımcı fakrörlerdir. Ticari ve sosyal amaçlı binalar ile toplu ve tek ailelik konut projelerinde Ahşabın yaygın ve uygun kullanımı LEEDBREEAM ve diğer yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde üst düzey sertifikasyon elde edilmesini sağlamaktadır.

 

Yeşil_Bina.png
bottom of page